Informacje o parkingu

Parking na ulicy

 

• Biała linia - w wyznaczonych białych liniach można parkować, chyba, że jest napis "tylko dla mieszkańców", wtedy nie należy parkować w tych miejscach.

• Żółta linia - w wyznaczonych żółtych liniach nie można parkować, gdyż są przeznaczone dla pojazdów uprzywilejowanych takich jak: policja, karetka pogotowia.

• Niebieska linia – w wyznaczonych niebieskich linach można parkować w godzinach 9.00- 24.00 , jest to parkowanie płatne 1 euro za godzinę.

 

Parkingi w cefalu

 

• Parking blisko Lune Park – płatny, strzeżony, otwarty 24 godziny na dobę

• Parking blisko hotelu L’Hotel Riva del Sole - płatny 1 E/ 1 H

• Parking na ulicy Via G. Verga

• Parking obok stacji kolejowej – Piazza delle vittime

 

Godziny wjazdu do zabytkowego centrum

 

• Można wjeżdżać do historycznego centrum w nocy w godzinach od 0.00 do 9.30 rano. Możliwy jest wjazd także w godzinach 12.30 do 15.30 .